Tel +372 510 1550 | E-mail info@employer.ee

Teenused

Meie põhiteenused:

 • Ukraina spetsialistide värbamine Eestisse ja teistesse Euroopa Liidu riikidesse
 • Konsultatsioonid ja abi Eesti elamis- ja töölubade vormistamisel, lühiajalise töötamise registreerimisel (tööviisad) ja hooajatöö vormistamisel
 • Spetsialistide otsingud Eesti-siseselt ja Eestist Euroopa Liidu maadesse

Esitame iga kandidaadi kohta:

 • CV
 • täpsustused tulenevalt vakantse töökoha tingimustest ja nõuetest kandidaadile
 • vastused eelnevalt esitatud küsimustele
 • taustainfo eelmistelt tööandjatelt
 • vajadusel kandidaadi kirjalik nägemus etteantud teemal
 • võimaluse vestluseks kandidaatidega Skype’ s

Tööandja kohtub sobivate kandidaatidega ja teeb oma valiku. Teenustasu maksmine saab toimuda alles siis, kui esitatud kandidaatide seas leidub sobiv spetsialist ja ta on asunud tööle.  Muid makseid ei ole, sest kõik otsingutega seotud kulud on meie kanda. Kui valitud töötaja lahkub kokkulepitud kontrollperioodi jooksul tööandjast sõltumatutel põhjustel, on meie ülesanne leida tasuta uus sobiv kandidaat.

Kokkuvõtlikult me pakume:

 • Ülevaatlikku kirjalikku kandidaatide tutvustust (CV, taustauuring, intervjuu jms)
 • Kohtumisi mitme heatasemelise kandidaadiga
 • Teenustasu suurust kokkuleppeliselt ja tasumise kohustuse tekkimist ainult sobiva töötaja tööle võtmisel
 • Kontrollperioodi ajal lahkunud töötaja tasuta asendamist uuega

 

Võta meiega ühendust